3.TURAZ ITAC 2020 Önemli Tarihler ve Bildiri Kuralları

Bildirilerin gönderileceği e-posta adresi (Email address to send papers) turazbilim@gmail.com Bildiri Konuları: Adli bilimler, adli tıp ve patolojinin genel konuları yanında, travma, malpraktis, şiddet ve medya üzerine çalışan tüm bilim alanlarında bildiriler kabul edilecektir. Abstract Topics: In addition to the general topics of forensic science, forensic medicine and pathology, papers will be accepted in allOkumaya devam edin “3.TURAZ ITAC 2020 Önemli Tarihler ve Bildiri Kuralları”